DESPRE PSIHOLOGIE CLINICĂ

Ce este Psihologia Clinică?

Psihologia Clinică este ramura Psihologiei axată pe studiul factorilor psihologici implicați atât în starea de sănătate cât și în cea de boală. Astfel, Psihologia Clinică promovează starea de sănătate mintală, poate interveni în prevenirea apariției bolilor și asigură sprijinul sau suportul terapeutic al acestora.

Cine este Psihologul Clinician?

Psihologul clinician este absolvent al Facultății de Psihologie cu formare în Psihologie Clinică și acreditare din partea Colegiul Psihologilor din România pentru a-și desfășura activitatea în această specialitate.

Ce face Psihologul Clinician?

  • utilizează metoda observației, a interviului clinic și utilizează teste psihometrice, fișe de evaluare, chestionare, etc., pentru evaluarea diferitelor dimensiuni și anume: afectivitate, cogniție, nivel de inteligență, aptitudini, comportamente, mecanisme de coping, mecanisme de adaptare, mecanisme de apărare ale personalității;
  • evaluează totodată și contextul familial, profesional, socio-cultural, astfel încât să obțină o imagine cât mai clară despre status-ul clientului;
  • poate face o intervenție psihologică cu scopul promovării stării de sănătate, a educației în vederea creșterii calității vieții;
  • poate face consiliere psihologică pentru persoanele aflate în situații de criză, pentru creșterea aderenței la tratament, în vederea expunerii la diferite proceduri medicale cu impact psihotraumatizant, cât și asistarea persoanelor aflate într-un stadiu terminal al bolii și intervenții specifice pentru persoane cu nevoi speciale. 
Creați un site gratuit!